YOU ARE HERE: HOMEBetter lose the saddle than the horse

Better lose the saddle than the horse

Çevirisi: Zararın neresinden dönülürse kardır.