YOU ARE HERE: HOMEBirds of a feather flock together.

Birds of a feather flock together.

Çevirisi: Bir tüyün-türün kuşları beraber uçarlar-sürü halinde.

Anlamı: İnsanlar kendilerine benzeyen kişilerle beraber vakit geçirirler.