YOU ARE HERE: HOMEDon’t judge a man until you’ve walked in his boots.

Don’t judge a man until you’ve walked in his boots.

Çevirisi: Bir kişinin botlarını giymeden onu yargılama

Anlamı: Bir kişiyi yargılarken veya eleştirirken kendimizi önce o kişinin yerine koymalıyız ve durumu öyle değerlendirmeliyiz.