YOU ARE HERE: HOMEIf at first you don’t succeed, destroy all evidence that you tried.

If at first you don’t succeed, destroy all evidence that you tried.

Çevirisi: Eğer ilk denemenizde başarısız olmuşsanız, denemiş olduğunuza ilişkin her türlü kanıtı yok edin.