YOU ARE HERE: HOMEThe early bird catches the worm.

The early bird catches the worm.

Çevirisi: Erken kalkan kuş solucanı yer. Yapacakları işe erken girişenler kazançlı olurlar, işlerinde ilerlerler.