YOU ARE HERE: HOMEThe news spread like a wildfire

The news spread like a wildfire

Çevirisi: Haberler çok hızlı bir şekilde yayıldı