YOU ARE HERE: HOMEYou can lead a horse to water, but you can’t make him drink.

You can lead a horse to water, but you can’t make him drink.

Çevirisi: Atı suya götürebilirsin, ama ona suyu içiremezsin.

Anlamı: İnsanlara bir işi yapmayı gösterebilirsin ama onları yapmaya zorlayamazsın.